Categorie archief: spelling

Teveel of te veel

Is het teveel of te veel?

Bij het schrijven van teveel of te veel zullen velen denken: “Wat maakt het nou uit of ik het aan elkaar schrijf of niet?” Inderdaad, men zal ongetwijfeld begrijpen wat u bedoelt. Maar als u bijvoorbeeld een scriptie schrijft of de zakelijke correspondentie van een onderneming verzorgt, is een goede schrijfwijze onontbeerlijk.

teveel

Foutief geschreven

Teveel of te veel?

Beide schrijfwijzes zijn correct. Dat betekent echter niet dat je het door elkaar kunt gebruiken. Er zijn wel degelijk verschillen tussen beide varianten. Het heeft alles te maken met de context. Lees daarom nog even verder.

Wanneer schrijf ik te veel?

De meest gangbare versie is te veel. Deze versie is vergelijkbaar met bijvoorbeeld te kort, te weinig, te hoog, te laat, te bedachtzaam, etc. Als u ervoor kiest deze versie te gebruiken, dan weet u nagenoeg zeker dat u de correcte schrijfwijze gebruikt. Bedenk voor de zekerheid dat in dit geval te veel de betekenis dient te hebben van meer dan nodig.

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

Wanneer schrijf ik teveel?

In een enkel geval is de schrijfwijze teveel ook correct. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de volgende zin: “Als ik de voorraad van mijn magazijn tel, kom ik duidelijk uit op een teveel aan goederen.” Het woord teveel in deze zin zou je dus kunnen vergelijken met het woord tekort. Zie de volgende zin: “Mijn balans laat duidelijk een tekort aan liquide middelen zien.”

Fouten in de media

teveel te veel

Correct geschreven

Zoals u zelf nu hebt geconstateerd, is er een duidelijk verschil tussen teveel en te veel, of tussen tekort en te kort. Gebruik in geval van twijfel de variant te veel. Het vervelende van alles is dat u door de media soms verkeerd wordt voorgelicht. Te vaak zien we op tv of op internet de verkeerde schrijfwijze. Deze schrijfwijze wordt dan overgenomen, omdat de lezer denkt dat deze media ongetwijfeld de juiste versie gebruiken. Dat is dus niet altijd het geval.

 

Terug naar homepage

 

 

 

 

Sowieso of zowiezo

Is het sowieso of zowiezo?

De correcte schrijfwijze behoeft eigenlijk geen uitleg. Het is of het één, of het ander. In dit geval is de juiste schrijfwijze ‘sowieso’. Echter, de twijfel ontstaat natuurlijk, omdat we in de uitspraak juist een ‘z’ horen en geen ‘s’.

sowieso zowiezo

Sowieso – waar komt het vandaan?

Het woord ‘sowieso’ is afkomstig uit het Duits en het betekent ‘in ieder geval’. In Duitsland sprak men er al over in de 18e eeuw. In de letterlijke zin betekende het ‘zus als ook zo’. Net zoiets als ‘het maakt niet uit’ of ‘op diezelfde manier’. Enkele voorbeeldzinnen met daarin het woord ‘sowieso’:

 • “Ik heb morgen dan wel tijd, maar vanwege het slechte weer ik heb er sowieso geen zin in.”
 • “Over die goede oude tijd wordt sowieso altijd positief gepraat.”
 • “Ik houd niet van de muziek van deze tijd, maar ik ben sowieso nooit een muziekliefhebber geweest.”

 

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

 

Ondanks dat er slechts maar één schrijfwijze mogelijk is, komen we zeer vaak verschillende foutieve varianten tegen. Die zien we met name terug op internet waar men blijkbaar het correct schrijven van de Nederlandse taal niet meer zo belangrijk vindt. We geven een toch nog behoorlijke opsomming van foutieve varianten. Het is een opmerkelijk lange lijst:

 • so wie sosowieso zowiezo
 • zobiezo
 • zowiezo
 • sobieso
 • zo-wie-zo
 • zo bij zo
 • sowiezo
 • zowieso
 • soieso
 • zoïzo
 • soïso
 • zowizo
 • sowiso

 

Twijfelt u ook weleens over de spelling van een bepaald woord, schroom dan niet het De Schrijfdokter te vragen. Vrijblijvend kijken we naar uw (zakelijke) correspondentie en geven onze mening. En we zien graag bereid uw eerste opdracht gratis te verrichten. Ga naar de contactpagina van deze site en stel uw vraag of stuur uw opdracht door. En vergeet zeker niet via bovenstaande button onze aantrekkelijke aanbiedingsactie te bekijken.

 

Terug naar homepage

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van of na aanleiding van

Naar aanleiding van – correct of niet?

Te vaak zien we een verkeerde spelling van de uitspraak Naar aanleiding van. Is dat erg? Nou, dat hoeft niet. Maar als u bijvoorbeeld ondernemer bent en u schrijft meerdere woorden foutief, dan maakt u natuurlijk geen goede indruk bij uw (potentiële) klanten. Maar wat is nu de juiste schrijfwijze? Naar aanleiding van of na aanleiding van?

naar aanleiding vanNaar aanleiding van – waarom is het zo lastig?

Soms wordt beweerd dat beide varianten correct zouden zijn. Dat is absoluut niet het geval. Er is maar één juiste schrijfwijze. Toch schrijven we het zeer vaak niet goed. Hoe kan dat nou? Veelal heeft het te maken met ‘wat je hoort’ in het dagelijkse leven. Als we spreken van naar aanleiding van, horen we nauwelijks dat we naar zeggen. Dus denken we al gauw dat na hetgeen is dat we horen. Maar er zijn meer redenen waarom we de foutieve versie gebruiken.

 

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

 

Als we bijvoorbeeld kijken naar de woorden Na verloop van tijd denken we al gauw dat Naar aanleiding van eenzelfde soort combinatie van woorden is. Maar dat is dus niet geval. Na na verloop van tijd verwacht je een vervolgactie in de zin van: na dat ene moment gaat er iets gebeuren of heeft er iets plaatsgevonden. En dat is juist. Maar dat speelt bij naar aanleiding van helemaal niet. Al lijkt het er misschien wel op, het is echter niet het geval.

naar aanleiding vanDe woorden na en naar zijn overigens nauw aan elkaar verwant. Maar voor een uitleg moeten we enkele eeuwen terug. Lange tijd waren beide woorden synoniemen. Dus ergens is het ook niet vreemd dat we naar aanleiding van nog steeds weleens foutief opschrijven. Na het jaar 1500 kwam er pas echt een wezenlijk verschil tussen beide varianten.

 

Terug naar homepage

Wifi, wifi of Wi-fi

wifiIs het nou Wifi, wifi of Wi-fi?

De woordenschat van de Nederlandse taal wordt snel groter. Op zich is dat ook wel logisch, maar het lijkt de laatste decennia toch wel heel erg snel te gaan. Dat heeft onder meer betrekking op het woord wifi. Of was het nou wi-fi? Lees hieronder wat de juiste schrijfwijze is.

Wifi is juist

De juiste schrijfwijze is wifi. U zult ongetwijfeld in bladen, op websites en op tv andere schrijfwijzen tegenkomen. Onthoud dat dit de enige echte goede schrijfwijze is. Deze term is eigenlijk een verzamelnaam van alle draadloze netwerken, terwijl het ook de benaming kan zijn van één specifiek netwerk. “Hebt u hier gratis wifi?”

 

Waar komt het woord vandaan?

spellingscontrole scriptieHet woord lijkt op het woord hifi. Hifi is de afkorting voor de woorden high fidelity. Eigenlijk is hierdoor de afkorting wireless fidelity ontstaan. Dit soort verkortingen wordt in de regel met kleine letters geschreven.

U zult ongetwijfeld eens een andere schrijfwijze tegenkomen voor dit woord. De schrijfwijze wi-fi zal in verschillende gevallen ook niet fout worden gerekend, omdat het geplaatste streepje als een verduidelijking van het betreffende woord kan worden gezien. Toch is het strikt genomen niet goed.

Er zijn gevallen waar zo’n streepje ter verduidelijking wel is toegestaan. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het woord wifi-verbinding. In zulke gevallen is een streepje zeer gewenst.

 

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

 

Vergelijking internetabonnementen

Nu u op deze webpagina over wifi bent aanbeland, bent u wellicht op zoek naar een geschikt internetabonnement. Kijk daarom gerust even op een van onze partnersites. Daar wordt u uitvoerig en correct geïnformeerd over de verschillende internetabonnementen die beschikbaar zijn. De websites http://www.aanbiedercheck.nl/  en http://www.laagsteprijswijzer.nl/ zijn hiervoor uitermate geschikt.

 

Terug naar homepage

 

Voor meer informatie over tekstcorrectie en spellingscontrole van je proefschrift of scriptie kan contact worden opgenomen met Peter Kanters van de De Schrijfdokter. Bel naar 06 – 14 87 45 86 of mail naar info@spellingscontrole.com.

 

 

Tussen-n

Tussen-n – wanneer gebruik ik ‘m

In de Nederlandse taal zijn er genoeg kwesties waarover een discussie gevoerd kan worden. Bijvoorbeeld bij de zogenaamde tussen-n. Soms moet worden gekozen voor de ene schrijfwijze, terwijl in een ander geval beide schrijfwijzen weer correct zijn. Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt, simpelweg omdat duidelijkheid ontbreekt.

spellingscontroleAls we kijken naar het geval van de zogenaamde tussen-n (bijvoorbeeld bij naar hartenlust), stuiten we direct op een probleem. Het Groene Boekje zegt dat het geschreven moet worden als naar hartenlust, met die zogenaamde tussen-n. Echter, de wijze heren en dames die werkzaam zijn bij Het Witte Boekje vinden dat beide varianten (dus ook zonder tussen-n) mogelijk zijn.

Op zich is het eenvoudig als beide varianten worden goedgekeurd. Maar soms willen we gewoon weten, waarom een bepaald woord juist zo geschreven moet worden. Wat betreft het geval naar hartenlust, gaan we proberen een heldere en correcte uitleg te geven.

 

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

 

Naar hartelust – zonder tussen-n

Voor veel mensen is het best logisch te kiezen voor deze variant. Men redeneert dan als volgt: een mens heeft maar één hart, en dat is dus al reden genoeg om die extra n weg te laten. Want we kennen dezelfde discussie in het geval van het woord maneschijn. Ook dan wordt gesteld: er is maar één maan, en dus is die extra n niet noodzakelijk.  Deze uitleg klopt inderdaad.

Naar hartenlust – met tussen-n

Toch zijn er mensen die niet akkoord gaan met bovenstaande uitleg. Zij stellen namelijk dat naar hartenlust een uitzondering betreft. En aangezien de Nederlandse taal aan elkaar hangt van uitzonderingen, zou men zomaar gelijk kunnen hebben. Het meervoud van hart is harten. Dat zou volgens de kenners achter Het Groene Boekje al genoeg reden zijn om die tussen-n toe te voegen.

Wat moet ik met die vreselijke tussen-n?

Tja, wij weten dat het moeilijk te begrijpen is. Dan weer het één, dan weer het ander. We hebben echter geprobeerd u uit te leggen hoe het zit in het geval van naar hartenlust. Dat wil tussen-noverigens niet zeggen dat deze zienswijze op elk geval kan worden toegepast, dat taaltechnisch identiek is. Als ik wil weten hoe een woord gespeld moet worden, waarmee dien ik dan rekening te houden?

Over het algemeen kunnen we stellen dat we rekening moeten houden met de volgende drie aspecten:

 • de zienswijze van Het Groene Boekje
 • de zienswijze van Het Witte Boekje
 • de alom geaccepteerde schrijfwijze omdat deze reeds ingeburgerd is

Het laatste aspect heeft betrekking op de manier waarop wij burgers de taal gebruiken. Wat beide boekjes ook voorschrijven, in sommige gevallen wordt er rekening gehouden met de  schrijfwijze van het volk. Als een bepaalde schrijfwijze te veel is ingeburgerd, is de kans groot dat deze als correct wordt beschouwd.

Terug naar homepage

 

Hebt u nog vragen over deze kwestie, bel ons gerust op of stel ze via het contactformulier. Ook voor andere vragen over spellingscontrole of tekstcorrectie staan wij u graag te woord.

 

 

 

Taalfout, spelfout of typfout?

Taalfout, spelfout of typfout – wat is wat?

De ene zegt een typfout te hebben gemaakt, de ander meldt dat het een taalfout of spelfout betreft. Er is wel degelijk een verschil tussen de drie varianten. Taalfout, spelfout of typfout – we leggen u in het kort uit wat de verschillen zijn.

Taalfout

We spreken vaak van een taalfout, als het een grammaticale fout betreft. Een voorbeeld: “Het meisje die daar de brief in de brievenbus stopt, ken ik niet.” Het woord die zou vervangen moeten worden door dat. Het is tenslotte dat meisje. Een ander voorbeeld: “Hij gaat weg, omdat hij heeft geen zin meer.” De woordvolgorde in deze zin is niet correct. Zo’n taalfout ziet er wellicht wat sullig uit, maar komt regelmatig voor. Zeker bij mensen met een Marokkaanse of Turkse afkomst zien we deze fouten regelmatig terugkeren.

Het wordt ons Nederlanders ook niet gemakkelijk gemaakt. Te vaak zien we bijvoorbeeld op tv menige taalfout voorbij komen. Tja, als kijker denk je al gauw: “Nou, als het op tv op die manier wordt geschreven, dan zal het wel kloppen.” Helaas. Nee, dat is soms toch echt niet het geval. Het maakt het voor u niet eenvoudiger.

 

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

 

Spelfout

Waar je bij een typfout wellicht net even niet oplet, is dat bij een spelfout anders. Maak je een spelfout, dan is de kans groot dat je niet op de hoogte bent van bepaalde spellingsregels.

taalfoutSchrijf je pedicure salon in plaats van pedicuresalon, dan heb je dat waarschijnlijk bewust gedaan. Er is dan sprake van een spelfout. Pedicuresalon dient aan elkaar geschreven te worden, omdat het een samenstelling betreft.

 

Typfout

De typfout is het gemakkelijkst te omschrijven. U hebt niet zo veel tijd, maar dat ene mailtje moet toch echt even beantwoord worden. Snel kruipt u achter uw pc en begint te typen. Al in de eerste zin gaat het meerdere keren mis. U typt – of u tikt, net wat u wil – één of meerdere verkeerde letters in.

Gelukkig is het zo dat als u bijvoorbeeld in Word zulke fouten maakt, de spellingscontrole goed haar werk doet. Deze functie zorgt ervoor dat de tekstcorrectie op een juiste wijze wordt uitgevoerd. In negen van de tien gevallen hoeft u dus niet bang te zijn dat uw fout onopgemerkt blijft. Dat wil echter niet zeggen, dat u niet bij de les hoeft te zijn.

Terug naar homepage

 

Succes ermee en mocht u hierover nog vragen  hebben, laat het ons weten. Ook voor algemene vragen over spellingscontrole en tekstcorrectie zitten wij voor u klaar. Binnen 24 uur krijgt u van ons een passend antwoord.

De Schrijfdokter is niet alleen specialist in het corrigeren van teksten. Kijk ook op onze andere website, als u een nieuwe tekst nodig hebt.

Te allen tijde of ten alle tijden?

Correct is: Te allen tijde

Elke keer struikelen we er weer over. Het lijkt ook wel of het steeds verandert. Hoe moet het nu eigenlijk? Hoe moet te allen tijde geschreven worden?

te allen tijde

In dit geval spreekt men van een zogenaamde staande uitdrukking. Dat wil zeggen, dat het een uitdrukking is waarbij de oude naamvalsvormen onveranderd zijn gebleven. Het lastige van deze kwestie is, dat het nauwelijks uit te leggen valt. Voor te allen tijde geldt nu eenmaal een bepaalde schrijfwijze. Regels bestaan hiervoor niet.

 

Probeer het eens! Gratis correctie van je teksten (tot 500 woorden)!

 

Voor de echte taalliefhebbers melden we toch twee regels die deze schrijfconstructies enigszins begrijpelijk maken. Als u het te droge stof vindt, vergeet ze dan maar lekker. Hier komen de twee regels:

1. Van welke constructie ook sprake is, ten hoort bij mannelijke woorden en ter hoort bij vrouwelijke woorden. Maar soms wordt het door elkaar gebruikt. Dat maakt het niet eenvoudiger. U ziet dat terug bij de constructies in de loop der tijd en ten tijde van.

2. Ten / ter is een samentrekking van een voorzetsel (te of tot) en het verbogen lidwoord den / der. Het gebruik van ten of ter is alleen juist als het door de of het vervangen kan worden.

 

Meerdere voorbeelden als ‘te allen tijde’

U komt het ongetwijfeld vaker tegen. Je weet niet exact hoe het geschreven dient te worden, maar er bestaat ook geen logica voor. Want wat dacht u van met dien verstande? Zouden we deze schrijfwijze op een bepaalde manier kunnen beredeneren? Nee, dat lukt niet. Het is vroeger bepaald, en daar hebben we het maar mee te doen.

Voor de volledigheid geven we u nog enkele voorbeelden die overeenkomen met te allen tijde en met dien verstande, namelijk:

 • steen des aanstoots
 • ten aanzien van
 • van dien aard
 • ten anderen male
 • in den beginne
 • ten bedrage van
 • te berge rijzen
 • in koelen bloede
 • ter correctie van
 • heden ten dage
 • uit den dode opstaan
 • ten einde raad
 • ten faveure van
 • in groten getale
 • uit hoofde van
 • ter juister plaatse
 • te kwader trouw
 • ten laste leggen
 • bij monde van
 • ten name van
 • op staande voet
 • uit den boze
 • met grote vreze
 • van zins

 

Succes ermee en mocht u hierover nog vragen  hebben, laat het ons weten. Ook voor algemene vragen over spellingscontrole en tekstcorrectie zitten wij voor u klaar. Binnen 24 uur krijgt u van ons een passend antwoord.

Terug naar homepage