Tarieven

Tarieven

Wil je graag weten weten wat de tarieven zijn en welke mogelijkheden goed bij jou of je bedrijf passen, bekijk dan onderstaande informatie.

spellingscontrole-kosten

 

 

 

Tarief eenmalige tekstcorrectie

Bekijk hieronder onze voordelige tarieven wanneer je gebruikmaakt van slechts een eenmalige tekstcorrectie.

 • Eenmalige correctie tot 1000 woorden – € 0,024 per woord
 • Eenmalige correctie tot 3000 woorden – € 0,012 per woord
 • Eenmalige correctie tot 5000 woorden – € 0,010 per woord
 • Eenmalige correctie van meer dan 5000 woorden – €  0,008 per woord

Houd echter altijd rekening met een minimumfactuurbedrag van € 15,-.

 

Tarief scriptie nakijken

Het tarief voor het nakijken van je scriptie is in principe altijd € 0,008 per woord. Ook in het geval van een spoedopdracht blijft dit tarief ongewijzigd. In twee gevallen kan het tarief afwijken, namelijk:

 1. Als je scriptie minder woorden bevat dan 5000, dan gelden de tarieven zoals ze hierboven bij eenmalige tekstcorrectie staan vermeld.
 2. Als wij meer dan gemiddeld moeten corrigeren aan je scriptie en wij er dus langer mee bezig zijn, dan passen wij het tarief aan. Dit laten we je dan van tevoren weten zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Tarief boek redigeren

De kosten voor het corrigeren van je boek of manuscript bedragen € 0,008 per woord. Uw document wordt dan gecheckt op spelling, grammatica, interpunctie en logische zinsbouw.  Vervolgens kennen we nog twee extra opties, namelijk:

 1. Controle op verhaallijn – check op jaartallen, juiste vermelding van personages en logica van het gehele verhaal. Meerprijs is € 0,002 per woord.
 2. Controle op opmaak – check op alinea-indeling, gebruik van tabs, dubbele spaties en onnodige ‘harde enters’. Meerprijs is € 0,002 per woord.

Voor meer informatie over het redigeren van je manuscript, klik op Boek redigeren.

 

Tarief zakelijke correctieservice

Wil je als ondernemer gebruikmaken van onze correctieservice, dan zijn er drie opties voor je.

 • Eenmalige tekstcorrectie – zie hiervoor de tarieven boven aan deze pagina
 • Aanschaf eenmalig tegoed – te gebruiken gedurende een jaar of halfjaar
 • Aanschaf maandelijks abonnement – willekeurig insturen van je zakelijke correspondentie voor een vast bedrag per maand

Kijk voor meer informatie hierover op Zakelijke correctieservice.

boek redigeren twitter boek-redigeren-instagram scriptie nakijken facebook boek-redigeren-you-tube boek redigeren linkedin

Heb je nog vragen over de tarieven? Of is er iets anders dat je graag wilt weten? Bel ons op 06 – 14 87 45 86 of mail naar info@spellingscontrole.com.