Auteursarchief: De Schrijfdokter

Metonymisch taalgebruik

Een goedkope supermarkt

Als je erover nadenkt, kan het vreemd overkomen om het over een goedkope supermarkt te hebben. Als je dit vergelijkt met een goedkope laptop zie je meteen dat goedkoop een andere betekenis krijgt. Hoe komt dat?

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Goedkope supermarkt is een goed te gebruiken term. Waar je in ieder geval bij stil kan staan, is dat de gemiddelde prijs van artikelen niet altijd laag is. Het is dus een logische keuze om goedkoop toe te voegen. Het rare hieraan is wel dat goedkoop in principe staat voor iets dat weinig geld kost. Bij een goedkope laptop is de laptop niet duur, hetzelfde geldt voor een goedkoop boek. Een goedkope supermarkt wil echter niet zeggen dat het weinig kost om de supermarkt over te nemen van de eigenaar.Hieruit kun je concluderen dat bij deze combinatie iets anders aan de hand is. Meestal zeggen bijvoeglijke naamwoorden specifiek iets over een zelfstandig naamwoord. Een rood huis wil zeggen dat het huis rood is, niets meer en niets minder. Bij een goedkope supermarkt zegt het bijvoeglijk naamwoord niets over het zelfstandig naamwoord, maar over de situatie. Je zou het kunnen zien alsof er eigenlijk een extra zelfstandig naamwoord is weggelaten, alsof een goedkope supermarkt een soort verkorte versie is van een supermarkt met goedkope producten.

 

Er zijn nog meer van dit soort voorbeelden te benoemen:

 • Een tropisch terrarium (een terrarium met tropische dieren)
 • Een lopend buffet (een buffet met erlangs lopende mensen)
 • Een financieel manager (een manager die zich met financiële bezighoudt)
 • Een troosteloze aanblik (een aanblik die iemand troosteloos maakt)

Deze gevallen vallen onder wat officieel metonymisch taalgebruik heet. Metonymisch betekent in dit geval iets als “indirect” en geeft aan dat het eerste gedeelte alleen indirect iets zegt over het tweede gedeelte.

Bekijk eventueel ook de pagina van het Genootschap Onze Taal over dit onderwerp.

Sms’en

Is het sms’en of sms-en?

Tegenwoordig is het versturen van een sms relatief ouderwets geworden en verdrongen door het sturen van een appje. Toch is er nog genoeg over te zeggen. Hoe schrijf je bijvoorbeeld het werkwoord dat van sms is afgeleid? Het antwoord: sms’en.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Sms’en – met apostrof

Je gebruikt in dit geval een apostrof, geen koppelteken. -En is een achtervoegsel, geen op zichzelf staand woord. Had je een werkwoord gemaakt door er een zelfstandig woord achter te plaatsen, dan was er sprake geweest van een samenstelling. In dat geval had je wel een streepje gekregen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je het hebt over een sms-service. Je krijgt ook een koppelteken wanneer je iets toevoegt vóór de afkorting, of dat nou een zelfstandig woord is of een voorvoegsel. Zo krijg je ­ge-sms’t en verificatie-sms.

De vraag blijft dan over: waarom zou je überhaupt een apostrof gebruiken als -en­ een achtervoegsel is. Dat heeft ermee te maken dat sms een afkorting is (short message service). Is er sprake van een afkorting waarvan een woord wordt afgeleid met een achtervoegsel? Dan krijg je een apostrof. Zo simpel kan het zijn: bcc’en, dvd’tje, bbq’en, sms’je.

sms'en

Als je werkwoorden als sms’en gaat vervoegen, dan doe je dat op dezelfde manier als een normaal zwak werkwoord. Het enige verschil is dat er tussen de stam en de uitgang een apostrof komt te staan en dat je bij het voltooid deelwoord daarnaast ook nog eens een koppelteken moet gebruiken.

De enige vraag die overblijft: hoe bepaal je in de verleden tijd of je een d of een t nodig hebt? Je gaat daarbij uit van de klank van de laatste letter van de afkorting. Bij sms’en hoor je een s, de s zit in het kofschip en daarom krijg je een t. Bij het werkwoord bcc’en hoor je een ee aan het einde net als bij sleeën. In dat geval krijg je een d.

Is bovenstaande uitleg nog niet helemaal duidelijk? Laat het ons gerust weten. Ook voor een offerte mag je De Schrijfdokter benaderen. Wij hanteren de regels en richtlijn van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Puntkomma

Wanneer schrijf ik de puntkomma?

Je komt hem niet vaak tegen: de puntkomma. Als deze wordt gebruikt, is dit vaak ter vervanging van een dubbele punt, een punt of een komma. De vraag is nu: in welke gevallen kun je die puntkomma het beste plaatsen en wat is het effect ervan?

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Wat is een puntkomma?

Een puntkomma is een leesteken dat een beetje tussen de punt en de komma in zit, zoals de naam eigenlijk al verklapt. Het geeft aan dat de zin of woordgroep ervoor helemaal afgelopen is, maar dat deze wel samenhangt met wat er volgt:

 • Zet de film maar vast aan; ik hoef alleen nog maar naar het toilet en dan kom ik eraan.
 • Het is heel belangrijk om je telefoon af en toe opnieuw op te starten; je telefoon werkt dan een stuk sneller.

Je ziet hier verschillende zinnen die los van elkaar gebruikt worden, maar wel een onderling verband hebben. Stel dat je hier een punt zou gebruiken, verlies je die samenhang gedeeltelijk.

puntkomma

 

Dubbele punt

Men haalt de dubbele punt en de puntkomma regelmatig door elkaar. Ook al lijken ze qua gebruik op elkaar, het zijn duidelijk twee verschillende vormen van interpunctie. Een dubbele punt gebruik je in de eerste plaats bij een opsomming:

 • Maikel wilde een paar dingen met zijn ouders bespreken: zijn verjaardag, zijn verhuizing en hun bijdrage aan de hypotheek.
 • Een aantal landen heeft een erg gunstig klimaat voor de koffieproductie: onder andere Brazilië en Colombia.

Na de dubbele punt volgen hier geen volledige zinnen. Daarom mag je in deze gevallen geen puntkomma gebruiken. Volgt er een grammaticaal gezien complete zin, inclusief persoonsvorm? Dan kan een puntkomma wel gebruikt worden:

 • Maikel wilde een paar dingen met zijn ouders bespreken; hij wilde het hebben over zijn verjaardag, zijn verhuizing en hun bijdrage aan de hypotheek.
 • Een aantal landen heeft een erg gunstig klimaat voor de koffieproductie; we hebben het onder andere over Brazilië en Colombia.

dubbele punt

Punt

Het is in veel gevallen mogelijk om op de plek van de puntkomma te kiezen voor de punt. Je keuze kun je het beste laten afhangen van hoe sterk de zinnen met elkaar samenhangen. Is er een rechtstreeks verband? Dan wordt dat door een puntkomma benadrukt. Is er wel samenhang, maar is dat minder belangrijk, dan is een punt ook prima te gebruiken:

 • Zet de film maar vast aan; ik hoef alleen nog maar naar het toilet.
 • Zet de film maar vast aan. Deze heb ik sowieso al een keer gezien.

Een andere reden om een punt te gebruiken is om te voorkomen dat de zin erg lang wordt, bijvoorbeeld als er een zin met omdat volgt. Een puntkomma verlengt de zin als het ware, de punt deelt deze op:

 • Het is belangrijk om je telefoon af en toe opnieuw op te starten. Het maakt je telefoon een stuk sneller, omdat onnodige processen die op de achtergrond door blijven draaien worden afgesloten.

 

Komma

Waar een punt aangeeft dat er een minder sterk verband is tussen twee zinnen, geldt het tegenovergestelde voor de komma. Een komma verbindt twee zinsdelen of zinnen sterker met elkaar dan de puntkomma. Dit zie je vooral in zinnen met want en omdat, omdat deze voegwoorden niet aan het begin van de zin kunnen staan:

 • Hij was te laat op zijn werk, want hij had een lekke band.
 • Je moet je telefoon opnieuw opstarten, want daar wordt deze sneller van.

Een ander groot verschil is dat een komma zowel tussen twee zinsdelen kan staan als tussen twee volledige zinnen. Een puntkomma kan alleen voorkomen in dat laatste geval. Een komma tussen twee volledige zinnen kan in principe door een puntkomma worden vervangen. Je ziet echter dat een puntkomma voor een soort opstopping zorgt in het verloop van de zin. Deze loopt beter door met een komma. Je hoort dit ook als je de zinnen voorleest aan de intonatie:

 • Het was een erg strenge winter, dat kan niemand ontgaan zijn.
 • Het was een erg strenge winter; dat kan niemand ontgaan zijn.

 

Heb je nog vragen over het gebruik van leestekens? Vraag het dan aan De Schrijfdokter. Of kijk eens op de site van het Genootschap Onze Taal in Den Haag. Ook voor het opvragen van een offerte mag je ons benaderen.

Beseffen of zich beseffen

Wat is juist? Beseffen of zich beseffen?

Er is iets dat je goed moet beseffen: beseffen is geen wederkerend werkwoord. Je ziet dat mensen de neiging hebben om bij het gebruiken van het werkwoord beseffen een wederkerend voornaamwoord als me, je, of zich toe te voegen. Helaas is dit incorrect.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Voorbeelden

 • Cathy besefte dat ze nooit op tijd thuis zou zijn door de vertraagde trein. (correct)
 • Cathy besefte zich dat ze nooit op tijd thuis zou zijn door de vertraagde trein. (incorrect)

Het zou goed kunnen dat de verwarring rondom dit werkwoord is ontstaan door het mentale karakter. Dit werkwoord speelt zich af in je hoofd, het is geen fysieke handeling. Daardoor is het niet zo gek om iets als me, je of zich toe te voegen. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zinnen waarin dat ook het geval is:

 • Ik bedacht me nog net op tijd dat ik bakpoeder was vergeten.
 • De kettingroker nam zich ook dit jaar weer voor volgend jaar te gaan stoppen.

beseffen of zich beseffen

Zich realiseren

Daarbij komt nog dat beseffen en zich realiseren qua betekenis zo dicht bij elkaar liggen. Zich realiseren is namelijk wel een wederkerend werkwoord: Cathy realiseerde zich dat ze nooit op tijd thuis zou zijn door de vertraagde trein. Het is niet onlogisch om een werkwoord dat bijna hetzelfde betekent maar niet wederkerend is toch wederkerend te gebruiken. Maar dan is het nog steeds niet correct.

Is bovenstaande niet geheel duidelijk? Laat het dan weten aan De Schrijfdokter. Ook voor een offerte mag u ons benaderen. Wij volgen altijd de regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

‘s Zomers of zomers

Wat is correct – zomers of ‘s zomers?

Zomers gaat Marc elke dag minimaal 10 kilometer wandelen. Tegen de verwachting in mag je de ’s in deze zin weglaten. Maar waarom? Dat heeft alles te maken met de leeftijd van deze vorm.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Historie – ‘s zomers of zomers

Al in 1614 vinden we een tekst waarin zomers wordt gebruikt in plaats van (de)s zomers om aan te geven dat er iets in de zomer gebeurt. Ook in de woordenboeken wordt het al heel vroeg aangeduid als een correcte vorm. ’s Zomers en zomers hebben dezelfde betekenis in die zin dat ze beide in de zomer kunnen betekenen. Omdat zomers ook een andere betekenis kan hebben – namelijk bruikbaar in de zomer – is het soms beter om toch de ’s te gebruiken. Zeker als je verwarring wil voorkomen is het geen overbodige luxe. Blijkt uit de context heel duidelijk dat het in de zin gaat om in de zomer, dan mag het gewoon allebei.

's zomers of zomers

‘s Winters of winters

Maar hoe zit dat dan met ’s winters? Bij ’s winters heb je helaas die keuze niet. Zoals zomers al lang met een andere betekenis in de woordenlijst is opgenomen, is winters dat niet. Je kunt het hebben over winterse kleren, maar dan betekent het niet hetzelfde als ’s winters.

Het hangt er dus vanaf hoe lang een woord al bestaat of je de ’s weg kan laten of niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de dagen van de week, dan mag je de ’s altijd laten vallen. Bij dinsdags en donderdags is het zelfs zo dat de ’s niet eens gebruikt wordt, omdat de uitspraak anders erg lastig is. Heb je het niet over de dagen van de week maar delen van de dag, dan mag het weer niet. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

 • ’s Nachts krijgt hij de meest briljante ideeën.
 • ‘s Vrijdags gaat Renate altijd sporten.
 • Vrijdags gaat Renate altijd sporten

 

Vind je deze of een andere taalkwestie lastig? Stuur ons dan een bericht. Wellicht kunnen wij je verder helpen. Ook voor een offerte mag je ons benaderen. De Schrijfdokter volgt altijd de adviezen en taalregels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Niet-roker of niet roker

Ben je een niet-roker of een niet roker

Als jij geen roker bent, ben je dan een niet-roker of een niet roker? In dit geval moet je een streepje gebruiken. Dat komt omdat niet het woord wat erachter staat nader bepaalt. Niet is een eigenschap van de roker in dit geval. Het wordt er niet zonder reden aan toegevoegd, het duidt een bepaald soort roker aan. Roker is een zelfstandig naamwoord, maar je kunt niet ook voor andersoortige woorden zetten als zelfstandig gebruikte werkwoorden of bijvoeglijk naamwoorden. Ook in die gevallen schrijf je een streepje als niet het woord dat volgt nader bepaalt.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Voorbeelden

 • niet-lid (zelfstandig naamwoord)
 • niet-bewoner (zelfstandig naamwoord)
 • niet-gelovige (zelfstandig naamwoord)
 • niet-staker (zelfstandig naamwoord)
 • niet-vakman (zelfstandig naamwoord)
 • niet-bindend (bijvoeglijk naamwoord)
 • niet-elektrisch (bijvoeglijk naamwoord)
 • niet-Nederlands (bijvoeglijk naamwoord)
 • niet-bestaand (bijvoeglijk naamwoord)
 • niet-roken (zelfstandig gebruikt werkwoord)
 • niet-nakomen (zelfstandig gebruikt werkwoord)

niet-roker of niet roker

Vind je deze taalkwestie van niet-roker of niet roker lastig en heb je er een vraag over? Stel ‘m dan aan ons. Ook voor een offerte kun je De Schrijfdokter benaderen. Wij volgen de taalregels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Rechterhand of rechter hand

Wat is correct – rechterhand of rechter hand?

Zoals vaker het geval is, moet je naar de betekenis kijken om te bepalen of je te maken hebt met één of twee woorden. Rechter- kan een vaste eigenschap zijn van iets of niet. Wat wordt hiermee bedoeld? Als je kijkt naar het voorbeeld hand, dan is het duidelijk dat jouw lichaam doorgaans twee handen heeft. Dus is rechter (of linker) in dit geval een vaste eigenschap. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de rechterrijstrook. Ook als je tegen de richting in rijdt, is het de rechterrijstrook.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Rechter laars – uitzondering

Stel, er staan allemaal rechterlaarzen op een rij en je wilt specifiek zeggen dat de laars die het meest rechts staat van jou is. In dat geval is rechter- geen vaste eigenschap. Jouw laars had ook helemaal links in het rijtje kunnen staan. Dan zou je dus zeggen: De rechter laars is van mij. Je ziet dat rechter hier als een bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. Het had net zo goed een zwarte laars kunnen zijn. Toevallig is het in dit geval de rechter laars.

Het is niet per se fout om rechter aan een zelfstandig naamwoord te schrijven, ook als het niet om een vaste eigenschap gaat. Je kunt het bijvoorbeeld prima hebben over het rechterglas en het linkerglas. Al heeft dit niet onze voorkeur. Wil je echter benadrukken dat het heel toevallig is dat het ene glas links en het andere rechts staat, dan kun je het beter schrijven als rechter glas en het linker glas.

rechterhand of rechter hand

Het is goed om te beseffen dat het al dan niet los of aan elkaar schrijven met deze combinaties veel kan vertellen. Zoals je hierboven al zag, kan een spatie het verschil maken tussen de laars die toevallig rechts staat en de laars die aan je rechtervoet moet.

Vind je deze taalkwestie van rechterhand of rechter hand lastig en heb je er een vraag over? Stel ‘m gerust aan ons. Ook voor een offerte kun je ons benaderen. De Schrijfdokter hanteert altijd de regels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Onlinecursus

Is het online cursus of onlinecursus

Tegenwoordig is het heel normaal om een cursus te volgen via internet. Maar noem je dat dan een onlinecursus of een online cursus? Dit is een onnodige vraag, want beide opties zijn correct. Als je puur naar de woordsoort kijkt zou je zeggen dat online altijd los hoort van het woord dat volgt, omdat het als een bijvoeglijk naamwoord wordt gezien. Kijk maar naar deze voorbeelden: een makkelijke cursus, een gehaalde cursus, een online cursus. Online kan ook een bijwoord zijn, maar dan komt het los in de zin voor: Ik volg die cursus online.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Online – bijvoeglijk naamwoord

Toch wil het ook niet alles zeggen dat online een bijvoeglijk naamwoord is. Het komt namelijk uit het Engels en is daarin vergelijkbaar met bijvoeglijk naamwoorden als fulltime en freelance. Die worden over het algemeen gezien als deel van een samenstelling en daarom aan het zelfstandig naamwoord gekoppeld: freelancejournalist, fulltimebaan, onlinecursus.

Ondanks dat beide vormen correct zijn, zijn er ook verschillen. Zo hangt het plaatsen van de klemtoon af van het al dan niet gebruiken van een spatie. Zijn het twee woorden? Dan heeft elk woord zijn eigenlijk klemtoon. Schrijf je alles aan elkaar? Dan vervalt de klemtoon in het tweede deel van de samenstelling.

onlinecursus

Daarnaast bestaat er een voorkeur voor het los van elkaar schrijven als de samenstelling anders veel te lang wordt. Zo kun je bijvoorbeeld onlinepersoneelsadministratie beter schrijven als online personeelsadministratie. Daaruit vloeit voort dat als het gaat om een kort woord, en zeker als het een combinatie is die regelmatig wordt gebruikt, de voorkeur uitgaat naar aan elkaar schrijven: onlinecursus.

Al het bovenstaande geldt ook voor het tegengestelde offline, maar daar zie je dat er veel minder regelmatig gebruikte combinaties zijn en het dus vaker los wordt geschreven.

Vind je deze taalkwestie lastig en heb je er een vraag over? Stel ‘m gerust aan De Schrijfdokter. Ook voor een offerte mag je ons benaderen. Wij hanteren de adviezen, regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Onder andere

Is het onder andere of onder anderen?

Onder andere(n) kan naar van alles verwijzen en kan zowel met als zonder n worden geschreven. Maar wanneer gebruik je die n? Simpel gezegd gebruik je alleen onder anderen als je naar concrete personen verwijst. In de meeste gevallen worden deze mensen ook echt in de zin benoemd. Heb je het over dingen en dieren, dan is de n niet nodig. Lees verder onder onderstaande aanbieding van De Schrijfdokter.

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

 • Onder anderen Gijs, Marco en Dave waren uitgenodigd voor het feestje.
 • In de dierentuin kun je onder andere leeuwen, wolven en vleermuizen bekijken.
 • Bij het benefietconcert traden onder anderen Duncan Lawrence, Nielson en Willeke Alberti op.
 • Bij die winkel verkopen ze onder andere boeken en tijdschriften.

Er zijn ook gevallen waarbij het onderscheid iets lastiger is. Dat is bij de verwijzing naar groepen van mensen. Ook daar is het individuele karakter van wat je benoemt het belangrijkste. Benoem je een groep waarbij het eigenlijk niet uitmaakt wie er precies in die groep zitten, dan gebruik je geen n. Gaat het echter over een groep waarbij het wel uitmaakt welke specifieke mensen in de groep zitten, dan heb je wel een n nodig. Lees verder onder de afbeelding.

 

onder andere

 

– Bij ons in Zeeland zien we onder anderen veel Belgen en Duitsers op het strand. Omdat hier heel specifiek gemeld wordt dat het hier Belgen en Duitsers zijn die zich op het strand begeven, gaat het hier dus om een zogenaamde individueel getinte verwijzing.  En dus is een n op zijn plaats.

– Tijdens het festival traden onder andere de Beatles, Maroon 5 en de Red Hot Chili Peppers op. In dit geval benoem je een groep, maar maakt het voor de verwijzing geen verschil welke specifieke personen er in die groep zitten. Denk bijvoorbeeld aan een wisseling in bandleden. Als één lid wordt vervangen, blijft de rest van de band gewoon zijn naam behouden. Daarom is de n hier niet gewenst.

Extra weetje: onder andere kan sowieso door onder meer worden vervangen. Als het om onder anderen gaat is dat zeker ook mogelijk, maar er zijn mensen die in dat geval onder anderen netter vinden.

Is bovenstaande nog niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met De Schrijfdokter. Ook voor een offerte kun je ons benaderen. Wij hanteren de regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Noch

Noch – één of twee keer in de zin?

Moet je noch nou één of twee keer in een zin zetten om het goed te doen? Het mooie is: het mag allebei. De volgende zinnen zijn bijvoorbeeld allebei correct en betekenen exact hetzelfde:

 • Noch Sara, noch Sjors had gebruikgemaakt van de kortingsactie.
 • Sara noch Sjors had gebruikgemaakt van de kortingsactie.

 

Top 25 Irritantste Taalproblemen

Gratis download!

Inclusief heldere uitleg! En wij vragen niet om uw gegevens of mailadres.

Een subtiel verschil

Toch is er wel een subtiel verschil in betekenis. In de eerste zin ligt de nadruk op het feit dat beide personen er geen gebruik van hebben gemaakt. In de tweede zin is die nadruk er minder en is het dus een algemenere zin. Een ander verschil is dat in beide zinnen het woord noch een andere functie heeft. Als je kijkt naar de zin met twee keer noch, dan kun je al zien dat het daar mogelijk is om nog meer nochs te gebruiken, bijvoorbeeld als er nog meer andere mensen zijn die geen gebruik maakten van de kortingsactie.

noch

Eenmaal noch

In de zin met één noch is het een ander verhaal. Het wordt daar gebruikt als een voegwoord dat niet alleen twee delen van de zin verbindt, maar ook nog extra betekenis geeft. Het geeft een opsomming aan, maar maakt de zin ook nog eens ontkennend. Toch is het ook een lastig voegwoord. Dat zie je bijvoorbeeld in de volgende zin:

Esther leest thrillers, detectives noch familieromans.

Je ziet hier dat je pas aan het einde kunt concluderen dat de thrillers en de detectives juist niet worden gelezen. Bij een grotere opsomming kan het dus duidelijker zijn om meerdere nochs te gebruiken. Het lastige daarbij is wel dat meerdere nochs ook extra nadruk leggen. Wil je dat niet? Dan kun je beter geen constructie met noch gebruiken, maar juist de zin ontkennend maken met geen of niet.

 

Heb je nog vragen over deze taalkwestie? Stel ‘m dan gerust aan De Schrijfdokter. Ook als je een offerte wilt ontvangen, kun je ons gewoon via de mail benaderen. Wij hanteren de regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.