Welke of die

Welke of die – wat is juist?

Te vaak komen we teksten tegen waarin de woorden welke of die niet goed zijn gebruikt. In principe is het zo dat beide varianten correct zijn. Echter, de vorm die is nagenoeg in alle gevallen de meest geschikte optie. Maar wat vreemd is: waar komt de vorm welke ineens vandaan. Het lijkt een modeverschijnsel te zijn dat grote vormen aanneemt. Eerst even ter verduidelijking een voorbeeld van welke of die:

    1. “De vrouw die nimmer naar de kerk gaat, geeft aan strenggelovig te zijn.”
    2. “De vrouw welke nimmer naar de kerk gaat, geeft aan strenggelovig te zijn.”

Als je kijkt naar bovenstaande zinnen merk je dat zin nummer 2 gewoon niet lekker loopt. Nogmaals, deze zin is niet fout, maar is zeker niet 100% correct. We nemen nog een voorbeeld:

  1. “Dit is de fiets die jarenlang verloren en alleen bij mij voor het huis op straat heeft gestaan.”
  2. “Dit is de fiets welke jarenlang verloren en alleen bij mij voor het huis op straat heeft gestaan.”

Ook hier krijg je het gevoel dat zin nummer 1 veel prettiger in het gehoor ligt. Wij adviseren dan ook om in dit soort gevallen altijd voor de variant die te kiezen, en dus niet voor welke.

Waarom deze twijfel

Het is een vraag waarop we niet direct en duidelijk een antwoord hebben. Waar komt de variant welke toch vandaan? Kijkend naar de laatste twee decennia zien we deze variant steeds vaker terugkomen. Met name op het moment dat een schrijver een nette mededeling doet. Op de ene of andere manier heeft men dan plots de neiging voor de chique variant welke te kiezen. De schrijver heeft blijkbaar behoefte om enige stijfheid in zijn tekst te verwerken.

 welke of die

Toch welke gebruiken

Wil je toch graag de variant welke gebruiken, doe dat dan zeker. We juichen het niet toe, maar foutief is het niet. Let hierbij wel op dat je deze variant niet continu kunt gebruiken. Want de vraag is tenslotte: schrijven we welke of die? En bij zogenaamde het-woorden (het bankje, het orkest) mag nimmer die worden gebruikt, dus ook welke niet. In dat geval krijg je de volgende zin met het woordje dat:

“Het bankje dat daar in het museum staat, kun je gebruiken om even op uit te rusten.”

Heb je toevallig nog meer taalvragen die niet op deze site worden beantwoord, schroom dan niet De Schrijfdokter te benaderen. Dat kan bijvoorbeeld via het offerteformulier. Bij het correct schrijven van het Nederlands volgen wij de richtlijnen, adviezen en regels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.