Echter of maar

Je kunt je afvragen wat nu precies het verschil is en wanneer je echter of maar gebruikt. Beide woorden geven een tegenstelling aan. Daarin lijkt geen verschil te ontstaan. Worden ze dan misschien in verschillende contexten gebruikt? Ja, dat is zo. Echter wordt in formelere situaties gebruikt en specifiek in schrijftaal. Daardoor komt het woord vaak ook wat geforceerd over en kan maar een prima alternatief zijn. Echter, dat is niet het grootste verschil.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Echter of maar – voegwoord of bijwoord

Beide woorden behoren tot een andere woordsoort. Maar is een voegwoord, terwijl echter een bijwoord is. Dit heeft niet zozeer invloed op de betekenis, maar vooral op de positie van de woorden in de zin.

Echter zoekt het liefst een plaatsje in dat deel van de zin dat volgt op de persoonsvorm. In dat geval zie je ook dat je echter op die positie niet kan inruilen voor maar. Kijk maar eens naar de volgende zinnen:

  • De verdachte bleek echter onschuldig te zijn.
  • Toen ik het had uitgelegd wist Emilio echter wel hoe je een staartdeling op moest lossen.
  • De ober kwam echter veel te laat met ons hoofdgerecht.

Aan het begin van de zin

Een zin kan ook beginnen met echter. In dat geval komt er altijd een komma achter het bijwoord te staan en verandert de rest van de zin niet. Het woord echter is dan als het ware een buitenbeentje van de zin:

  • Echter, de verdachte bleek onschuldig te zijn.
  • Echter, dat duurt veel te lang.

Omdat maar een voegwoord is, is het logisch dat dit altijd vooraan staat in een zin of zinsdeel. Er volgt in dat geval nooit een komma.

  • Maar de verdachte bleek onschuldig te zijn.
  • Maar dat duurt veel te lang.
  • We hadden op tijd besteld, maar de ober kwam veel te laat met ons hoofdgerecht.

Een hele tijd terug was het nog niet fout om in zinnen die met echter begonnen geen komma te gebruiken en de zinsvolgorde wél om te gooien. Denk aan een zin als Echter duurt dat veel te lang. Op dit moment zie je dit soort zinnen nog steeds voorbijkomen, maar deze volgorde wordt niet meer geaccepteerd.

Komt het vaker voor dat je op dit soort taalvragen geen antwoord hebt? Benader dan gerust De Schrijfdokter. Ook voor een offerte kun je ons mailen. Doe dit dan middels ons offerteformulier. De Schrijfdokter hanteert altijd de regels en richtlijnen die het Genootschap Onze Taal in Den Haag aanhoudt.

Vorig bericht
Data enkelvoud of meervoud
Volgend bericht
Een op een of een-op-een
Menu