Een aantal gaan of gaat

Gebruiken we in het geval van een aantal nou het meervoud of het enkelvoud? Beide opties zijn mogelijk. Is dat fijn? Enerzijds wel omdat je het niet zo gauw fout kan schrijven. Anderzijds blijft het lastig, omdat we in sommige gevallen toch de voorkeur moeten geven aan of het enkelvoud of het meervoud.

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Welke variant je ook kiest, het is belangrijk dat je het zo consequent mogelijk doorvoert in de gehele tekst. Kies je bijvoorbeeld op pagina 5 van je manuscript voor de enkelvoudsvorm, doe dat dan ook op het einde van je boek op pagina 144. Maar wat zijn nu de adviezen van De Schrijfdokter om soms voor het enkelvoud te kiezen en soms voor het meervoud? We geven een voorbeeld:

“Een aantal lege bierflesjes staan op het aanrecht.”

In dit geval is de meervoudsvorm staan de beste optie. Je zou aantal hier namelijk kunnen vervangen door veel lege bierflesjes, of meerdere of enkele. De betekenis van de zin verandert hierdoor niet en je omzeilt direct het probleem van enkelvoud of meervoud. Maar let op: bovenstaande bewering geldt weer niet als je spreekt van een berg flesjes, een hoeveelheid flesjes of een reeks flesjes. Want de woorden berg, hoeveelheid en reeks duiden immers altijd een enkelvoudsvorm aan.

Opmerkelijk

Wat op zich wel opmerkelijk is, is het volgende voorbeeld. We gaan echter nog steeds uit van het hierboven genoemde voorbeeld.

“Een klein aantal lege bierflesjes staat op het aanrecht.”

Nog steeds is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. Toch kunnen we hier stellen dat de voorkeur nu plotseling uitgaat naar de enkelvoudsvorm. Dat heeft te maken met de eventuele aanwezigheid van de woorden een klein, een groot, een beperkt of een flink aantal.

Het aantal

Gelukkig kent niet elke variant van aantal de nodige uitzonderingen. In het Nederlands is het zo dat wanneer men het aantal gebruikt, altijd de enkelvoudsvorm verschijnt. Er is geen enkele variant die de meervoudsvorm toestaat. Probeer het zelf maar eens uit. Je zult merken dat de variant het aantal staan gewoon niet lekker klinkt en dus ook niet correct is.

De Schrijfdokter hanteert altijd de regels, adviezen en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag. Kom je er niet uit met je tekst? Benader dan gerust De Schrijfdokter. Of vraag een passende offerte aan voor je opdracht.

Vorig bericht
Wat en dat
Volgend bericht
U hebt of u heeft
Menu