Komt-ie of komt’ie

Iedereen kent het wel, zinnen waarin je in plaats van hij het informelere ie wilt gebruiken. In spreektaal is dat heel normaal geworden (zoals bij komt-ie). Maar wil je het opschrijven. dan roept dat toch de vraag op: hoe schrijf je het dan? Gebruik je een apostrof of streepje? Of misschien helemaal geen extra leestekens?

Wel of geen leesteken

Helaas is deze vraag lastig te beantwoorden. De vorm ie is al oud. Zelfs in de Middeleeuwen werd deze al gebruikt ter vervanging van hi. Hi is door de tijd heen hij geworden, maar ie is blijven bestaan. De naslagwerken geven aan waar de voorkeur ligt wat het gebruik van ie betreft, maar echte regels worden niet geformuleerd. Wat in ieder geval vaststaat is dat het gebruik van een apostrof niet logisch is en dus wordt afgeraden. Kijk maar naar de zin Wat doet ‘ie? Doordat je een apostrof gebruikt wek je de indruk dat ‘ie een afkorting van een langer woord is, net zoals in ‘s. Dat is in het geval van ie niet zo.

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Komt-ie en was-tie

Als je kijkt naar de andere twee opties wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van een streepje: Wat doet-ie? Toch zijn de naslagwerken niet helemaal consequent. In bijvoorbeeld de Van Dale worden ie en -ie­ beide gebruikt. En dan heb je nog die vormen waarbij het mogelijk is twee streepjes te gebruiken, bijvoorbeeld: was-t-ie. Deze vormen zijn echter vooral in de spreektaal te vinden. Daarom is het gebruikelijker om bij het opschrijven van die spreektaal te gaan voor was-tie­.

Voor dit soort taalproblemen mag je altijd De Schrijfdokter benaderen. Of gebruik het offerteformulier als je een opdracht hebt en graag wilt weten wat de kosten zijn. Wij volgen altijd de richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Vorig bericht
ICT of ict
Volgend bericht
Jaar of jaren
Menu