Ervan uitgaan

Er zijn veel mensen die tegen dit probleem aanlopen: is het ergens vanuit gaan, ergens van uitgaan of ergens van uit gaan? Dit is niet het enige werkwoord waarbij het soms een raadsel is welke schrijfwijze correct is. De juiste schrijfwijze is ervan uitgaan.

Wat is het hoofdwerkwoord?

De basisregel die je hierbij kunt aanhouden is: bepaal eerst wat het hoofdwerkwoord is van de combinatie. In dit geval is dat uitgaan. Je kunt het dus zien als een werkwoord dat in twee delen is opgedeeld. Het ene deel is uitgaan, het andere ervan. Beide delen kunnen in sommige zinsconstructies weer opgedeeld worden in twee losse woorden: er, van, uit en gaan. Wat je hierbij moet onthouden, is dat de losse woorden van het eerste deel nooit vast worden geschreven aan de losse woorden van het tweede deel, wat de woordvolgorde ook is. Je krijgt in dit geval nooit vanuit. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

  • Charles ging ervan uit dat Loes uit zichzelf de afwas zou gaan doen.
  • Ervan uitgaande dat de arts gelijk had, begon zij aan de kuur.
  • Ik ben ervan uitgegaan dat ik er even lang over zou doen als de laatste keer.
  • Het is goed om daarvan uit te gaan.
  • Vader en moeder gaan er voor het gemak van uit dat hun kinderen goed op hun huis konden passen tijdens hun vakantie.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Natuurlijk komt het woord vanuit wel gewoon voor in onze taal: Vanuit zijn oogpunt was dat een foute beslissing. In dat geval is vanuit een voorzetsel en geen samenstelling van van en uit.

Heb je vaker taalvragen, stel ze aan De Schrijfdokter. Ook voor een offerte mag je ons benaderen. Wij hanteren altijd de spellingsregels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

 

Vorig bericht
Tautologie of pleonasme
Volgend bericht
Jij of je
Menu