Kosten-batenanalyse

Kosten-batenanalyse is een goed voorbeeld van een samenstelling waarbij twee gelijke delen worden opgenomen. Vandaar ook het streepje in het woord. Normaal gesproken is de regel bij samengestelde woorden dat alle delen aan elkaar worden geschreven zonder streepjes, tenzij er sprake is van verwarring wat betreft de uitspraak.

De regel gaat er echter van uit dat de delen van de samenstelling niet gelijk staan aan elkaar, maar dat het ene deel iets over het andere deel zegt. Dit is bijvoorbeeld het geval: Stel, je hebt een installatie staan waarbij daarna wordt gespecificeerd dat het een zuiveringsinstallatie is en pas daarna duidelijk wordt dat het niet zomaar iets zuivert maar specifiek water. Dan krijg je dus waterzuiveringsinstallatie, zonder streepjes.Bij kosten-batenanalyse is het anders. Kosten en baten hebben in dit woord een gelijke waarde, namelijk dat het een analyse is van de kosten én de baten. Vandaar dat er in dit geval wel een streepje staat. Bij dezen nog wat voorbeelden:

  • moeder-dochterdag
  • prijs-kwaliteitverhouding
  • voor-nafilmpje
  • woon-zorgbegeleiding
  • noten-rozijnencake
  • haat-liefdeverhouding
  • appel-kaneelgeur

Nog meer streepjes

Er zijn zelfs samenstellingen met drie gelijke delen. Denk aan hink-stap-sprongbaan, rood-wit-blauwobsessie. Dan krijg je dus zelfs twee koppeltekens. Het wordt overigens gedoogd om in de voorbeelden hierboven ook nog een streepje te zetten na sprong en blauw. Zo’n streepje maakt het geheel beter leesbaar. Officieel gezien is dit echter incorrect.

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Nog een kleine kanttekening. Je kunt kosten-batenanalyse ook schrijven als kosten-/batenanalyse. Dit heeft echter een andere betekenis. In de eerste betekenis analyseer je zowel de kosten als de baten. De tweede variant beschrijft de analyse van óf de kosten óf de baten. Deze vorm komt daarom ook veel minder vaak voor als term.

Vind je deze constructies lastig? Leg het voor aan De Schrijfdokter. Binnen 24 uur krijg je van ons een antwoord op je vraag. Ook voor een offerte kun je ons benaderen. De Schrijfdokter volgt altijd de regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Vorig bericht
Senior en junior
Volgend bericht
Kunnen, willen en zullen
Menu