Pro- of pro

Pro- is een voorvoegsel dat regelmatig wordt gebruikt. De ene keer wordt er een koppelteken gebruikt, de andere keer niet. Nu is de vraag: wanneer wel en wanneer niet?

Over het algemeen wordt er geen streepje gebruikt, maar is het niet fout om wel een koppelteken te gebruiken voor de leesbaarheid. Het belangrijkste in dit geval is de uitspraak van de combinatie van het voorvoegsel en het woord dat erop volgt. Heeft deze een hoofdletter of een van de klinkers e, i, o of u? Dan gebruik je altijd een koppelteken, bijvoorbeeld bij pro-Duits. In alle andere gevallen gebruik je volgens de officiële regels geen streepje, bijvoorbeeld bij proabortus.

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Toch zijn ook hier uitzonderingen mogelijk. Kijk bijvoorbeeld naar proactief. In dit woord is het karakter van het voorvoegsel veranderd. Het woord is een vaste, ingeburgerde combinatie geworden. Het wordt niet meer gezien als een samenstelling, maar als een woord op zichzelf. Omdat het voorvoegsel daardoor zijn eigenschappen verliest, is een koppelteken niet nodig.

Daarnaast zijn er naslagwerken en stijlgidsen die een streepje in bepaalde gevallen wel aanraden. Dit is bijvoorbeeld in die woorden waar pro- staat voor “aanhanger zijn van …” Dan zou je dus toch pro-abortus schrijven, met het koppelteken.

Vind je sommige taalkwesties lastig en is het niet duidelijk? Laat het dan gerust weten aan De Schrijfdokter? Wellicht kunnen wij je helpen. Je mag ons echter ook benaderen voor het opvragen van een offerte. Wij volgen altijd de regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

 

Vorig bericht
Linksaf slaan of links afslaan
Volgend bericht
Hoofdletter bij religieuze begrippen
Menu