Hoofdletter bij religieuze begrippen

Of je nu gelovig bent of niet, er resteert altijd één belangrijke vraag: wanneer gebruik je nou wel een hoofdletter bij religieuze begrippen en wanneer niet? In principe is er ook maar één antwoord op die vraag. Spreek je van de officiële naam van een kerkgenootschap? Dan wordt deze naam met een of meerdere hoofdletters geschreven. Denk hierbij aan: de Nederlandse Hervormde Kerk, Islamitisch Genootschap Nederlands.

Wanneer kleine letter

In alle andere gevallen schrijf je een kleine letter, of het nu om een stroming gaat, de aanhangers van die stroming en de bijvoeglijk naamwoorden die ervan zijn afgeleid:

  • Caroline stond bekend als boeddhist.
  • De Protestantse Kerk heeft zowel lutheranen als aanhangers van het calvinisme in haar gelederen.
  • Er zijn verschillende soennitische gelovigen die het niet eens waren met de denkbeelden van hun religieuze leider.
  • Zijn atheïstische denkbeelden vielen niet in de smaak bij zijn Russisch-orthodoxe schoonouders.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Nu zul je je naar aanleiding van deze voorbeelden het volgende afvragen: waarom schrijf je Russisch-orthodox dan wel met een hoofdletter? Dat is toch geen officiële naam? Dat is inderdaad zo. De enige uitzondering op bovenstaande regel wordt gevormd door die delen van de religieuze benaming die een geografisch karakter hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Grieks-orthodox. Let wel op: bij rooms-katholiek heb je weer te maken met een uitzondering op de uitzonderingsregel. Dat komt omdat rooms niet meer naar een specifieke plek verwijst, maar betrekking heeft op een specifieke kerk.

Bekijk eventueel de pagina van het Genootschap Onze Taal over dit onderwerp.

 

Vorig bericht
Pro- of pro
Volgend bericht
Samenstellingen met een werkwoord
Menu