Sms’en

Tegenwoordig is het versturen van een sms relatief ouderwets geworden en verdrongen door het sturen van een appje. Toch is er genoeg over te zeggen. Hoe schrijf je bijvoorbeeld het werkwoord dat van sms is afgeleid? Het antwoord: sms’en.

Sms’en – met apostrof

Je gebruikt in dit geval een apostrof, geen koppelteken. -En is een achtervoegsel, geen op zichzelf staand woord. Had je een werkwoord gemaakt door er een zelfstandig woord achter te plaatsen, dan was er sprake geweest van een samenstelling. In dat geval had je wel een streepje gekregen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je het hebt over een sms-service. Je krijgt ook een koppelteken wanneer je iets toevoegt vóór de afkorting, of dat nou een zelfstandig woord is of een voorvoegsel. Zo krijg je ­ge-sms’t en verificatie-sms.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

De vraag blijft dan over: waarom zou je überhaupt een apostrof gebruiken als -en­ een achtervoegsel is? Dat heeft ermee te maken dat sms een afkorting is (short message service). Is er sprake van een afkorting waarvan een woord wordt afgeleid met een achtervoegsel? Dan krijg je een apostrof. Zo simpel kan het zijn: bcc’en, dvd’tje, bbq’en, sms’je.

Als je werkwoorden als sms’en gaat vervoegen, dan doe je dat op dezelfde manier als een normaal zwak werkwoord. Het enige verschil is dat er tussen de stam en de uitgang een apostrof komt te staan en dat je bij het voltooid deelwoord ook nog eens een koppelteken moet gebruiken.

De enige vraag die overblijft: hoe bepaal je in de verleden tijd of je een d of een t nodig hebt? Je gaat daarbij uit van de klank van de laatste letter van de afkorting. Bij sms’en hoor je een s, de s zit in het kofschip en daarom krijg je een t. Bij het werkwoord bcc’en hoor je een ee aan het einde net als bij sleeën. In dat geval krijg je een d.

Is bovenstaande uitleg nog niet helemaal duidelijk? Laat het ons gerust weten. Ook voor een offerte mag je De Schrijfdokter benaderen. Wij hanteren de regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

 

Vorig bericht
Puntkomma
Volgend bericht
Metonymisch taalgebruik
Menu