Verkleinwoorden

Als we woorden gaan verkleinen, ontstaan er soms twijfels. Hoe schrijven we dat woord ook weer? Het valt niet altijd mee om direct voor de juiste schrijfwijze te kiezen. Ook bij verkleinwoorden is de verwarring vaak groot. Want wat is bijvoorbeeld het verkleinwoord van website? Weet jij het? Kijk onder aan de pagina!

Verkleinwoorden en streepje

Op deze webpagina proberen we het probleem van verkleinwoorden grotendeels uit de wereld te helpen. Of dat lukt, valt te bezien. We bespreken hier echter alleen de gevallen waarbij een discussie over de schrijfwijze te verwachten valt. Want dat bijvoorbeeld neusje het verkleinwoord van neus is, hoeven we je niet te vertellen.

In grote lijnen is het zo dat bij het verkleinen van woorden slechts één optie beschikbaar is. Dat is namelijk de optie met de apostrof (bijvoorbeeld A4’tje). Te vaak zien we het nog gebeuren dat men een streepje gebruikt (bijvoorbeeld sms-je). Dat is dus niet de bedoeling. Deze schrijfwijze met streepje wordt door Het Genootschap Onze Taal als foutief beschouwd.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

Verkleinwoorden – wat is correct?

  • A4’tje
  • sms’je
  • cd’tje
  • wc’tje

Verkleinwoorden – wat is niet correct?

  • A4-tje
  • sms-je
  • cd-tje
  • wc-tje

Streepje bij samenstellingen

Daar waar streepjes bij verkleinwoorden niet correct zijn, zijn ze dat wel als het samenstellingen betreft. Voor de duidelijkheid: het onderwerp verkleinwoorden hebben we nu voor even verlaten. We pakken nog even het voorbeeld van het woord A4’tje erbij. Als verkleinwoord is het met apostrof correct geschreven. Hebben we echter te maken met het woord A4-formaat (je ziet het, het is een samenstelling van de woorden A4 en formaat), dan geldt een andere regel.

De apostrof doet helemaal niet meer ter zake en het streepje zal moeten worden gebruikt. In een van de bovenstaande alinea’s gebruikten we tevens het woord sms’je als voorbeeld. Als we het werkwoord sms-en willen opschrijven, dan zie je ook hier dat de apostrof is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor het streepje.

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp, kijk dan op de site van het Genootschap Onze Taal.

Vorig bericht
Ten alle tijden of te allen tijde
Volgend bericht
Het uur U
Menu