Waarop of op wie

We laten je eerst een voorbeeld zien om te verduidelijken wanneer je waarop of op wie (of varianten daarop) dient te gebruiken. Bekijk de volgende twee zinnen en bepaal voor jezelf welke variant jouw voorkeur heeft.

  1. “De mensen uit mijn familie zijn degenen op wie ik kan bouwen.”
  2. “De mensen uit mijn familie zijn degenen waarop ik kan bouwen.”

     Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

    

  1. De vraag in dezen is: is variant 1 juist, is variant 2 juist of zijn ze beide juist? Dat laatste is het geval. De beide hierboven geschreven zinnen zijn correct. Dat wil echter niet zeggen dat sommige mensen een voorkeur hebben voor een van de varianten. Sterker nog, het is zelfs zo dat sommigen beweren dat er wel degelijk een verschil is. Maar luisterend naar het Genootschap Onze Taal in Den Haag is er blijkbaar geen verschil.

   Varianten met waarop, waarmee en waarover:

     • “Maarten is degene waarop ik bouw.”
     • “De oom waarmee zij praat staat bekend als een fijne man.”
     • “De mensen van dat kaartgroepje waarover men roddelt zijn toch echt leuke mensen.”

   Varianten met op wie, met wie en over wie:

     • “Maarten is degene op wie ik bouw.”
     • “De oom met wie zij praat staat bekend als een fijne man.”
     • “De mensen van dat kaartgroepje over wie men roddelt zijn toch echt heel leuk.”

   Waarop of op wie – toch een verschil?

   Dat gevoel zit ‘m vooral in de beleefdheidsvorm. Velen denken en vinden dat een schrijfwijze met waarop, waarmee, waarvoor, waarover, etc. niet beleefd is. Let wel: dit geldt alleen als we spreken over mensen. Spreken we over dieren en dingen, dan gebruiken we altijd de varianten met het woord waar.

   In de praktijk zie je gelukkig vaak dat er gekozen wordt voor bijvoorbeeld op wie in plaats van waarop. De varianten op wie, aan wie, met wie, over wie, etc. gelden hier duidelijk als de beleefde vorm. Waarop, waaraan, waarmee, waarover, etc. worden duidelijk als minder beleefd beschouwd.

  2. Heb je een taalprobleem of wil je graag een stuk tekst gecorrigeerd zien, benader dan gerust De Schrijfdokter. Binnen 24 uur ontvang je dan van ons een passende offerte.

   Vorig bericht
   Yogaen
   Volgend bericht
   Weleens of wel eens
   Menu