Teveel of te veel

Bij het schrijven van teveel of te veel zullen velen denken: Wat maakt het nou uit of ik het aan elkaar schrijf of niet? Inderdaad, men zal ongetwijfeld begrijpen wat je bedoelt. Maar als je bijvoorbeeld een scriptie schrijft of de zakelijke correspondentie van een onderneming verzorgt, is een goede schrijfwijze onontbeerlijk.

Teveel of te veel?

Beide schrijfwijzes zijn correct. Dat betekent echter niet dat je het door elkaar kunt gebruiken. Er zijn wel degelijk verschillen. Het heeft alles te maken met de context. Lees daarom nog even verder.

Wanneer schrijf ik te veel?

De meest gangbare versie is te veel. Deze versie is vergelijkbaar met bijvoorbeeld te kort, te weinig, te hoog, te laat, te bedachtzaam, etc. Als u ervoor kiest deze versie te gebruiken, dan weet u nagenoeg zeker dat u de correcte schrijfwijze gebruikt. Bedenk voor de zekerheid dat in dit geval te veel de betekenis heeft van meer dan nodig. 

Wanneer schrijf ik teveel?

In een enkel geval is de schrijfwijze teveel ook correct. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de volgende zin: “Als ik de voorraad van mijn magazijn tel, kom ik duidelijk uit op een teveel aan goederen.” Het woord teveel in deze zin zou je dus kunnen vergelijken met het woord tekort. Zie de volgende zin: “Mijn balans laat duidelijk een tekort aan liquide middelen zien.”

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

Fouten in de media

Zoals je zelf nu hebt geconstateerd, is er een duidelijk verschil tussen teveel en te veel, of tussen tekort en te kort. Gebruik in geval van twijfel de variant te veel. Het vervelende van alles is dat u door de media soms verkeerd wordt voorgelicht. Te vaak zien we op tv of op internet de verkeerde schrijfwijze. Deze schrijfwijze wordt dan overgenomen, omdat de lezer denkt dat deze media ongetwijfeld de juiste versie gebruiken. Dat is dus niet altijd het geval. 

Wil je graag meer lezen over dit onderwerp, kijk dan op de site van het Genootschap Onze Taal.

Vorig bericht
Verwijswoorden
Volgend bericht
Je wilt of je wil
Menu