Spellingscontrole.com – professioneel corrigeren en redigeren

 

De website Spellingscontrole.com geeft antwoord op al uw tekstvragen. Twijfelt u over de juiste schrijfwijze van een bepaald woord? Of hebt u een (commerciële) brief die nagekeken dient te worden op spelling en grammatica? Laat het ons weten. spellingscontrole

 

Voordat wij aan het werk gaan, bepalen in overleg met u eerst de tarieven die wij rekenen voor ons werk. Daarna gaan we aan de slag. Gedurende de werkzaamheden houden we – indien nodig – contact met u. Zo blijft u op de hoogte van de voortgang van het werk.

 

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Tekstcorrectie
  • Redigeren van proefschriften
  • Redigeren van scripties

 

stop

 

Wanneer wij uw teksten mogen corrigeren, kunt u de keuze maken uit de volgende opties: 

1. Controle van spelling en grammatica.

2. Controle van spelling, grammatica en interpunctie (gebruik van leestekens).

3. Controle van spelling, grammatica, interpunctie, alinea-indeling en logische tekstopbouw.

 

U ziet het. Wij bieden pakketten op maat aan. Wij realiseren ons dat bijvoorbeeld een bedrijf een andere benadering vraagt dan een student. De één is reeds gebaat bij het corrigeren van de spelling en grammatica. De anders wil een volledige correctie inclusief een logische opbouw van de gehele tekst.

 

Uw teksten worden vertrouwelijk behandeld. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een acceptabele aflevertijd. Dat wil zeggen dat we proberen uw teksten binnen een redelijk termijn gecorrigeerd aan u te retourneren. Mochten we na de correcties nog interessante schrijftips hebben, dan laten we dat zeker weten. Voor algemene vragen over het schrijven van diverse teksten kunt de site indrievoud.nl raadplegen.

 

 

 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt: “Hanteren jullie nu de spelling uit het Groene Boekje of juist het Witte Boekje?” Voor moeilijke en spellingscontrole-onzetaalinteressante taalkwesties wenden wij ons doorgaans tot Het Genootschap Onze Taal. Dit genootschap corrigeert onder meer jaarlijks Het Nationaal Dictee. Alleen daarom lijkt het ons verantwoord om in specifieke gevallen juist hen te raadplegen. Druk rechts op de afbeelding en neem eens een kijkje op hun site.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via bovenstaande Contact-button (rechtsboven in het Menu).