Ervan of er van

Is het nu ervan of er van?

Wat is nu eigenlijk de juiste schrijfwijze – ervan of er van? Is er een regel die mij vertelt of ik deze twee woorden nu los of aan elkaar dien te schrijven? Deze uitleg vind je ook terug in de onderstaande aanbieding van De Schrijfdokter.

Ervan of er van

Naast het woord ervan bestaan er nog meer van dit soort woorden. Bijvoorbeeld ermee, eraan, hiermee, waarmee, daarvoor, waarvoor, ervoor, daarvan, etc. In nagenoeg alle gevallen moeten deze woorden als één woord geschreven worden.  Deze aaneengeschreven combinaties van woorden verwijzen dan ook direct naar de context van de zin. Bijvoorbeeld:

  • Van de gemaakte blunders zal hij wel leren. Hij leert hiervan.
  • Naar wat zitten we nu te kijken? Waarnaar kijken we?
  • Vader kijkt naar het spelen van zijn dochter. Hij kijkt ernaar.
  • De juffrouw keek wel op van het vreemde gedrag van veel leerlingen. Daarvan keek ze op (of: Daar keek ze van op).

In bovenstaande opsomming mag je de woorden dus aan elkaar schrijven, omdat het voorzetsel geen vast onderdeel is van een werkwoord. We geven ter verduidelijking nog een paar voorbeelden van correcte zinnen:

 1. Hij geniet ervan.
 2. Wat zouden zij ervan afweten?
 3. Zij gingen ervan uit.
 4. Soms hangt het ervan af.

In onderstaande zinnen wordt er van los van elkaar geschreven, maar dit is niet foutief. Maar het heeft hier dan ook een andere betekenis.

 1. Zij genieten er van de mooiste pracht en praal.
 2. Hoeveel gaat er van de prijs af?

Uitzonderingen

ervan of er vanOp zich lijkt bovenstaande heel duidelijk. Toch zul je in de praktijk zaken tegenkomen die je weer aan het twijfelen brengen. Dan kan gebeuren door onder meer de volgende gevallen: Wat zit er achter de manier waarop hij zich gedraagt?Achter de manier is een op zichzelf staande uitdrukking. Daaraan mag niets worden toegevoegd. Het is dus onmogelijk om in dit geval er en achter aan elkaar te schrijven. Echter, gebruik je Wat zit erachter?, dan mag het weer wel aan elkaar. Is de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord al begonnen? Wie staat er voor? – Het moge duidelijk zijn dat ook in dit geval er en voor los van elkaar moeten worden geschreven.

Wil je meer informatie over dit onderwerp, kijk dan op de site van het Genootschap Onze Taal.