Naargelang of naar gelang

Naargelang of naar gelang? Beide varianten zijn mogelijk, al is het wel afhankelijk van de context van de zin. Het kan als voegwoord worden gebruikt (naargelang) maar ook als voorzetsel (naar gelang).

Naargelang

Je schrijft naargelang aan elkaar als je het woord kunt vervangen door het woord naarmate. Ter verduidelijking volgen hier enkele voorbeelden:

  • Naargelang (of naarmate) de ochtend vorderde, kreeg ik steeds meer honger.
  • Ik voel me er zeer prettig bij, zeker naargelang (of naarmate) ik hier vaker kom.
  • Naargelang (of naarmate) de hoeveelheid suiker in mijn koffie steeds groter werd, werd het drankje steeds minder lekker.

Naar gelang

Als je het woord naargelang niet kunt vervangen door het woord naarmate, dien je naar gelang los van elkaar te schrijven. Je merkt dan dat de betekenis ervan verandert. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Naar gelang het verbruik van uw telefoon betaalt u.
  • Naar gelang de animo van het evenement dat we organiseren bepalen we de grootte van de tent.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Vuistregel

Als we de regels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag volgen (en dat doet De Schrijfdokter doorgaans) stuiten we op een iets andere vuistregel dan de regel die wijzelf hanteren. De Schrijfdokter stelt: als naargelang vervangen kan worden door naarmate, schrijf je naargelang aan elkaar. Het Genootschap Onze Taal stelt: naar gelang wordt los van elkaar geschreven als er van achter staat of achter kan staan.

Er bestaan instanties die er een afwijkende mening op nahouden. Een van onze taalcollega’s (een taaladviseur van een Vlaamse omroep) meldt dat naargelang altijd aaneen geschreven dient te worden. Voorlopig lijkt het me raadzaam je te houden aan de regels die wij en onze collega’s van het Genootschap Onze Taal hanteren.

Heb je vaker vragen over bepaalde taalkwesties? Stel ze gerust aan De Schrijfdokter. Ook voor het opvragen van een offerte mag je ons benaderen. Gelieve dit dan wel te doen middels ons offerteformulier.

Vorig bericht
Opsommingen in tekst
Volgend bericht
Afkomen op
Menu