Bang voor of bang van

Wat is correct?

Hoe zit dat nou? Welk voorzetsel moet je gebruiken als iets je bang maakt? Gelukkig maar, je hoeft niet bevreesd te zijn dat je dit fout doet, want zowel voor als van zijn gewoon goed. Waarschijnlijk werd eerst alleen bang voor gebruikt maar ook bang van komt al eeuwen in onze vocabulaire voor.

Bang voor

Als je de naslagwerken erbij pakt, lees je dat er een voorkeur is voor bang voor. Dat komt omdat het dan meer als spreektaal wordt gezien. Bovendien wordt er gezegd dat deze laatste variant mogelijkerwijs over is komen waaien uit óf Frankrijk óf Engeland. Respectievelijk gebruiken zij namelijk de voorzetsels de en of die allebei van betekenen. Of dit echt zo is, is bijna niet te bewijzen of achterhalen. Ook al zijn beide voorzetsels goed, toch is er wel een subtiel verschil in betekenis tussen voor en van.

Het subtiele verschil

Als je de variant met van gebruikt, wordt hetgeen waar van op slaat gezien als de reden, de oorzaak voor het bang zijn. Het komt dan eigenlijk overeen met een aantal andere constructies die op dezelfde manier zijn opgebouwd:

  • “Het is om gek van te worden!”
  • “Van schilderen word ik altijd blij.”

bang voor of bang van

Je kunt dus ook zeggen: “Hij is heel erg bang voor de hond van de buren.” In dat geval slaat voor op dat waarmee je in aanraking komt. De betekenis komt dan overeen met het voor in zinnen als: “De inbrekers renden weg voor de politie” en: “De kleuter verstopte zich voor zijn moeder.”

Als het meer wordt gebruikt in de zin van ongerust, dan kan voor heel goed gebruikt worden om aan te duiden waar je ongerust over bent. Denk aan: “Er wordt gevreesd voor het leven van het slachtoffer.”

Heb je vaker een vraag over bepaalde taalkwesties? Vraag het dan gerust aan De Schrijfdokter. Voor een eventuele offerte vragen we je ons offerteformulier te gebruiken. Dan heb je binnen 24 uur een reactie in de mailbox. De Schrijfdokter hanteert de richtlijnen, regels en adviezen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.