Cadeau of kado

Wat is correct? Cadeau of kado?

Afhankelijk van de context zijn beide varianten – cadeau of kado – mogelijk. Leenwoorden uit het Frans, hoe ingeburgerd zijn die? Als een woord uit het Frans wordt geleend en veel wordt gebruikt, vernederlandst het woord vaak. Hierdoor ontstaat een alternatieve spelling. Soms wordt de Franse versie helemaal geschrapt. We hebben het tegenwoordig over een sigaret, niet meer over een cigarette. Deze uitleg vind je overigens ook terug in onderstaande aanbieding.

Formeel of informeel

Volgens de officiële spellingsregels is alléén cadeau correct. Toch zijn er ook taalgidsen die aangeven dat ook kado gebruikt kan worden, maar dan alleen in een informele context. Krijg je een brief van de overheid, dan zal daar niet het woord kado gebruikt worden. Krijg je echter een kaartje van je oma voor je verjaardag, dan kan zij best kado schrijven.

Spellingsregels

Beide woorden worden verder volgens de normale spellingsregels vervoegd:

  • Cadeau > cadeaus
  • Cadeau > cadeautje
  • Kado > kado’s                                              
  • Kado > kadootje

Officieel gezien is cadeau dus de correcte spelling en is dat altijd al zo geweest. In de tweede helft van de twintigste eeuw hadden veel woorden zowel een voorkeursvariant als een geaccepteerde vorm. Toch gold bij cadeau ook toen alleen cadeau als juiste spelling. Er waren wel woordenboeken die kado opnamen, en zelfs het woord kadotheek is een tijdje in zwang geweest. Toch werd daar altijd bij vermeld dat het ging om een onofficiële spellingsvariant. Toch komt de vorm kado niet uit het niks.

Cadeau of kado

In de negentiende eeuw werd het woord al gebruikt in informele situaties, wat blijkt uit een aantal geschreven bronnen uit die tijd. De spelling kado kwam pas in de tweede helft van de vorige echt veel meer voor. Dit viel samen met een periode waarin er meer woorden – voornamelijk uit het Engels (de voorbeelden zijn wellicht wat te specifiek en traceerbaar in dit geval) – werden vernederlandst. De meeste van die woorden worden nu niet meer gebruikt, maar kado is zeker ingeburgerd genoeg in een informele context.

Heb je vaker vragen over de Nederlandse taal? Stel ze gerust aan De Schrijfdokter. Mocht je een opdracht hebben, gebruik dan dit offerteformulier. Tijdens het schrijven en corrigeren gebruiken wijde regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.