Mits of tenzij

Je ziet soms dat deze woorden door elkaar gebruikt worden. Dus nu is de vraag: wat is nou eigenlijk het verschil? Lees hier de regels over de kwestie mits of tenzij?

Tenzij gebruik je als je wilt aangeven dat er iets zal gebeuren, behalve als er iets anders aan de hand is. Je kunt het letterlijk vervangen door behalve als. Mits gebruik je daarentegen als iets alleen maar gebeurt, mits er sprake is van dat ene ding. Je kunt het letterlijk vervangen door alleen als. Dit klinkt allemaal wat warrig, maar de volgende voorbeelden zullen meer duidelijkheid brengen:

  • Je mag alcohol drinken in deze kroeg, mits je ouder bent dan 18 jaar.
  • (Je mag dus alleen maar alcohol drinken als je ouder bent dan 18 jaar).
  • Je mag geen alcohol drinken in deze kroeg, tenzij je ouder bent dan 18 jaar.
  • (Je mag dus geen alcohol drinken, behalve als je ouder bent dan 18 jaar).
  • Joey wilde naar het feestje van Lisa gaan, tenzij Renske er ook zou zijn.
  • (Joey wilde naar het feestje gaan, maar niet als Renske ook zou komen).
  • Joey wilde naar het feestje van Lisa gaan, mits Renske er ook zou zijn.
  • (Joey wilde naar het feestje gaan, maar alleen als Renske ook zou komen).

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Buiten het onderscheid mits of tenzij heb je ook nog het geval ja,tenzij en nee,tenzij. Stel, je wilt lid worden van een bibliotheek die nieuwsbrieven verstuurt via de e-mail naar nieuwe leden. Die bibliotheek kan dan twee inschrijfsystemen gebruiken. Ze kan kiezen voor een ja, tenzij-inschrijving. In dat geval wordt ieder nieuw lid ook meteen lid van de nieuwsbrief, behalve als ze aangeven die niet te willen ontvangen. Het omgekeerde kan dan ook: een nee, tenzij-inschrijving. Dan ontvangen nieuwe leden niet automatisch de nieuwsbrief, behalve als ze aangeven deze te willen krijgen.

Is iets nog niet duidelijk of heb je vaker een taalvraag? Stel ‘m dan gerust. Ook voor een offerte kun je ons altijd benaderen. De Schrijfdokter volgt altijd de regels en adviezen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Vorig bericht
Opnieuw of overnieuw
Volgend bericht
Lang geleden of langgeleden
Menu