Enige of enigste

Wat is juist?

Als je geen broers of zussen hebt, ben je dan enig kind of enigst kind? Wat bij enige of enigste in ieder geval vaststaat, is dat enig wordt gebruikt in officiële documenten en dus als de meest correcte vorm wordt gezien. Beide varianten zijn dus te gebruiken, maar let op! Ze hebben dan echter wel een andere betekenis. Zie de uitleg die volgt na de onderstaande aanbieding.

Foutieve verbuiging

De belangrijkste reden om voor enig kind te kiezen is dat enigst wordt gezien als een foutieve verbuiging. Enig betekent namelijk dat er ergens maar één van is. Iets kan dus niet eniger zijn, laat staan enigst. Het probleem met deze beredenering is echter dat enig ook nog andere betekenissen kan hebben. Als je het hebt over een kind dat gewoon heel erg leuk is, kun je het ook enig noemen. De vergrotende en overtreffende trap is in dat geval ook mogelijk.

In het meervoud is er zelfs nog een derde betekenis: enige boeken staat dan voor enkele boeken. Dat leidt dus tot de belangrijkste reden om voor enigst kind te kiezen: het voorkomen van verwarring met de andere betekenissen. Heb je het over enigste kinderen dan is namelijk meteen duidelijk dat je het niet over een paar kinderen hebt.

enige of enigste

Wat zegt Van Dale over enige of enigste?

Ook Van Dale accepteert de term enigst kind. Zij geven daarvoor de reden dat enigst in deze context een zogenaamd elatieve vorm van enig is. Daarmee bedoelen ze dat de originele betekenis van enig – als in datgene waar er maar één van is – in enigst kind verloren is geraakt en is vervangen door een nieuwe betekenis: zonder broers of zussen. Ditzelfde verschijnsel komen we tegen in de aanhef Beste Femke. Daarmee wil je niet zeggen dat Femke de allerbeste is, maar dat dit nu eenmaal een correcte aanspreekvorm is. Toch is er ook een context waarin enigst niet correct is, namelijk wanneer er sprake is van een lidwoord. Denk aan de volgende situaties:

  • Het enigste doel is om voor volgende zomer 10 kilo af te vallen.
  • Kinderboeken zijn de enigste boeken die ik lees.

Door het lidwoord bestaat er weinig tot geen twijfel over de betekenis en daarom is de verduidelijking die het gebruik van enigste biedt niet nodig. Heb je vaker vragen over dit soort taalkwesties? Stel ze gerust aan De Schrijfdokter. Binnen 24 uur geven wij je een uitgebreide reactie op je vraag. Voor het opvragen van een offerte gelieve ons offerteformulier te gebruiken. De Schrijfdokter volgt altijd de regels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.