In gedachte of gedachten

Iedereen discussieert weleens met iemand over bepaalde onderwerpen. Maar wissel je dan van gedachte of gedachten? Hier is maar één antwoord mogelijk: je wisselt van gedachten. Het gaat in dat soort situaties namelijk over het verwoorden van meerdere ideeën, meer dan één gedachte.

Gedachte of gedachten – enkelvoud/meervoud

Zou je het enkelvoud gebruiken, dan roept het hele andere situaties op. Het lijkt dan op het wisselen van een fiets of van een jas. In die gevallen wordt er iets fysiek overgedragen naar een ander, vindt er een daadwerkelijke uitwisseling plaats. Het wisselen in van gedachten wisselen heeft een andere betekenis.

 

Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Natuurlijk zijn er ook genoeg andere uitdrukkingen met gedachte(n) te bedenken. In die gevallen kun je vaak beide vormen door elkaar gebruiken. Toch komt ook daar het meervoud het meest voor:

  • Jij zult voor altijd in mijn gedachte(n) blijven.
  • Marijke had een leuke verrassing in gedachte(n).
  • Naar mijn gedachte(n) was dat totaal onverantwoord!
  • De treinpassagier was zo diep in gedachte(n) dat hij de conducteur niet hoorde.
  • Mijn opmerking deed hem van gedachte(n) veranderen.
  • Toen Steffi begon aan haar nieuwe baan nam ze goed in gedachte(n) wat ze wilde bereiken.

Weet je het even niet?

Twijfel je vaker over taalkwesties zoals gedachte of gedachten? Leg ze dan gerust voor aan de professionals van De Schrijfdokter. Binnen 24 uur krijg je dan van ons een reactie in je mailbox. Ook voor het opvragen van een offerte mag je ons benaderen.

Gebruik dan hiervoor ons offerteformulier. De Schrijfdokter hanteert altijd de regels, richtlijnen en adviezen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Vorig bericht
Afkomen op
Volgend bericht
Enige of enigste
Menu