Jood of jood

Wat is correct – Jood of jood?

Er zit zeker een verschil tussen beide varianten, maar de scheidslijn is niet altijd duidelijk te trekken. Als je het hebt over een Jood of een lid van de Joodse gemeenschap, spreek je over het volk, de Joden. Dit is dus de benaming voor de etnisch-culturele groep. Is er sprake van de religieuze groep, dan gebruik je een kleine letter. Dat komt overeen met de spellingsregels rond andere religieuze groepen: christenen, moslims, etc. Hier enkele voorbeelden:

  • Jodendom (het volk)
  • het Joodse bruidje
  • Jodenster
  • Jodenbuurt
  • jodendom (de religie)
  • joodse dienst
  • orthodoxe jood
  • jodenkoek

Lastig onderscheid

Uiteraard levert dit onderscheid direct problemen op. Vaak zie je namelijk dat religie en cultuur of etnische afkomst samengaan of elkaar overlappen. Wat doe je in zo’n geval? Hier zijn de verschillende spellingwijzers het niet met elkaar eens. Sommigen raden aan een hoofdletter te schrijven als je twijfelt, anderen pleiten er weer voor om in dat geval een kleine letter te gebruiken. Waar ze het wel over eens zijn, is dat je altijd een kleine letter gebruikt als het woord jood gebruikt wordt in een samenstelling met een negatieve of kwetsende bijsmaak.

Persoonlijk advies

Je kan ervoor kiezen om het woord jood of een variant erop altijd met een kleine letter te schrijven. Is dat dan correct? Nee, niet helemaal. Echter, als je een tekst hebt waar regelmatig de woorden jood of een variant in voorkomen, is het wel een overweging waard om telkens voor een kleine letter te kiezen. Het voordeel hiervan is dat je in ieder geval consequent bent in je schrijfwijze. Want de lezer snapt er ook niets meer van als je telkens afwisselt met een hoofd- en een kleine letter. Dat komt de leesbaarheid niet ten goede.

Jood of jood

Is het nog niet duidelijk, stel dan gerust je vraag aan De Schrijfdokter. Ook voor een offerte zijn wij altijd bereikbaar. De Schrijfdokter volgt altijd de regels en adviezen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.