Onlinecursus

Is het online cursus of onlinecursus

Tegenwoordig is het heel normaal om een cursus te volgen via internet. Maar noem je dat dan een onlinecursus of een online cursus? Dit is een onnodige vraag, want beide opties zijn correct. Als je puur naar de woordsoort kijkt zou je zeggen dat online altijd los hoort van het woord dat volgt, omdat het als een bijvoeglijk naamwoord wordt gezien. Kijk maar naar deze voorbeelden: een makkelijke cursus, een gehaalde cursus, een online cursus. Online kan ook een bijwoord zijn, maar dan komt het los in de zin voor: Ik volg die cursus online.

Online – bijvoeglijk naamwoord

Toch wil het ook niet alles zeggen dat online een bijvoeglijk naamwoord is. Het komt namelijk uit het Engels en is daarin vergelijkbaar met bijvoeglijk naamwoorden als fulltime en freelance. Die worden over het algemeen gezien als deel van een samenstelling en daarom aan het zelfstandig naamwoord gekoppeld: freelancejournalist, fulltimebaan, onlinecursus.

Ondanks dat beide vormen correct zijn, zijn er ook verschillen. Zo hangt het plaatsen van de klemtoon af van het al dan niet gebruiken van een spatie. Zijn het twee woorden? Dan heeft elk woord zijn eigenlijk klemtoon. Schrijf je alles aan elkaar? Dan vervalt de klemtoon in het tweede deel van de samenstelling.

onlinecursus

Daarnaast bestaat er een voorkeur voor het los van elkaar schrijven als de samenstelling anders veel te lang wordt. Zo kun je bijvoorbeeld onlinepersoneelsadministratie beter schrijven als online personeelsadministratie. Daaruit vloeit voort dat als het gaat om een kort woord, en zeker als het een combinatie is die regelmatig wordt gebruikt, de voorkeur uitgaat naar aan elkaar schrijven: onlinecursus.

Al het bovenstaande geldt ook voor het tegengestelde offline, maar daar zie je dat er veel minder regelmatig gebruikte combinaties zijn en het dus vaker los wordt geschreven.

Vind je deze taalkwestie lastig en heb je er een vraag over? Stel ‘m gerust aan De Schrijfdokter. Ook voor een offerte mag je ons benaderen. Wij hanteren de adviezen, regels en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.