Zo min of zomin

Als we antwoord geven op de vraag is het ‘zo min of zomin’ is de laatste variant correct. Net zomin dus. In dit geval heeft het dezelfde betekenis als het woord als. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd de juiste schrijfwijze is. Er bestaan namelijk ook varianten waarbij zo min los van elkaar geschreven moet worden. Het is dus afhankelijk van de context.

Zo min

Gebruiken we zo min op een andere manier – en dan bedoelen we hier in combinatie met het woord mogelijk – dan plaatsen we een spatie tussen zo en min. We krijgen dan zo min mogelijk. Op zich is dat ook wel logisch, want zo weinig mogelijk of zo veel mogelijk kennen we natuurlijk ook. De woorden weinig of veel kunnen dan ook door veel woorden worden vervangen, waarbij zo en het andere woord – bijvoorbeeld zo abrupt mogelijk – telkens los van elkaar moeten worden geschreven.

  Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Zo weinig

Het is interessant te kijken naar de exacte verschillen tussen zo min en zo weinig. Of zijn die verschillen er eigenlijk niet? In de praktijk is er geen verschil. In principe kunnen zo min en zo weinig door elkaar worden gebruikt. Echter, je zult merken dat beide varianten niet altijd toepasbaar blijken. Het ligt dan niet lekker in de mond, zoiets. Laat je volgen door je gevoel; je kunt het dus niet fout doen.

Het enige verschil tussen beide woorden kunnen we uit de geschiedenis halen. Feit is dat het woord min een verouderde versie van het woord weinig is. Voor de rest valt er niet veel meer te verklaren als het gaat om de betekenis van beide woorden.

Mocht je een tekst hebben die gecorrigeerd dient te worden (of heb je nog een vraag over zo min of zomin), benader dan De Schrijfdokter via het offerteformulier. Omtrent de Nederlandse taal (en de wijzigingen daarin) hanteert De Schrijfdokter alle regels, adviezen en richtlijnen van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Vorig bericht
Zometeen of zo meteen
Volgend bericht
Yogaen
Menu