Zo even of zo-even

Tja, als je de opties zo even of zo-even bekijkt, dan lijken ze beide correct. De eerste vraag die we moeten beantwoorden is de volgende. Is het één woord of mag het los van elkaar worden geschreven? En is zoëven misschien ook nog een optie?

Zo-even – waarom deze schrijfwijze

In de betekenis van zojuist of zo net is de schrijfwijze zo-even de juiste. Het is dus één woord. De optie zoëven is dus niet correct. Ook de optie zoeven is niet juist. Dat is logisch, omdat de lezer dan in verwarring kan worden gebracht. Zoeven heeft tenslotte ook nog een andere betekenis. De regel is nu eenmaal zo dat wanneer er sprake is van een klinkerbotsing een koppelteken de oplossing biedt.

  Aanbieding van De Schrijfdokter –  Clickable e-book met eenvoudige uitleg over de 150 meest voorkomende taalproblemen in het Nederlands

 

Twee zelfstandige woorden

Er is nog een andere uitleg voor de aanwezigheid van het koppelteken. Dat heeft te maken met het feit dat zo en even afzonderlijk twee correcte woorden zijn. Dat is reden genoeg om in dit soort gevallen het koppelteken te plaatsen. Zouden het afzonderlijk geen correcte woorden zijn, dan volgt een trema. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij een voorvoegsel of een werkwoordsuitgang:

  • “Dat meisje beïnvloedt de rest van de klas.”
  • “Heb je zin om vanmiddag te kanoën?”

Verwarring

Vooral de ouderen onder ons zetten wellicht vraagtekens bij deze uitleg. Dat begrijpen we. Het is tenslotte zo dat deze regel niet altijd gold. In 1996 is deze regel veranderd. Voor die tijd was een schrijfwijze met een trema – dus zoëven – correct. Echter, de spellingregels veranderen af en toe. En dat is de reden dat de enige echte juiste schrijfwijze zo-even is.

Heb je een tekst in bezit die gecorrigeerd moet worden? Dan kun je daarvoor De Schrijfdokter benaderen. Gebruik daarvoor het offerteformulier. Binnen 24 uur heb je een passende offerte in de mailbox. De Schrijfdokter volgt de richtlijnen, taaladviezen en regels van het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Vorig bericht
Getallen in letters of cijfers
Volgend bericht
Zogenaamd of zogenoemd
Menu